New Media Brains

New Media Brains is een initiatief om professionals uit de zakelijke markt en de creatieve industrie in Rotterdam wegwijs te maken op het gebied van nieuwe media. Dit gebeurt in meerdaagse workshops, waarbij de deelnemers toepasbare cases gepresenteerd krijgen, en een eigen case uitwerken en presenteren.
Ton heeft tijdens een aantal sessies cases gepresenteerd en deelnemers begeleid bij het voorbereiden van hun eigen case.

Inspiratiesessie Identity 2.0

Usual Suspects is een Amsterdams marketing-communicatiebureau, waar Martijn van Santen de leiding over heeft; Ton kent Martijn vanuit zijn Lost Boys-tijd.
Voor Usual Supects hield Ton een presentatie over Identity 2.0, de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom online identiteit: misbruik, management van online identiteit, ownership (wie bezit jouw identiteit) en de mate van invloed die een individu hierop heeft, en de manieren waarop online en ‘offline’ identeit elkaar al dan niet beïnvloeden.

Interim manager webstudio VARA Nieuwe Media

De afdeling Nieuwe Media van omroepvereniging VARA is verantwoordelijk voor alle interactieve activiteiten van de VARA. Ton is gevraagd om ad interim leiding te geven aan de webstudio, de afdeling die verantwoordelijk is voor het realiseren en onderhouden van de websites.
Gedurende deze ad interim-periode heeft Ton een functieprofiel opgesteld voor het werven van de definitieve Coördinator Studio. Tevens heeft hij op basis van interviews en zijn eigen indrukken aanbevelingen gedaan ten aanzien van organisatie, werkwijze en technologiekeuzes binnen de webstudio.

Lost Boys

Lost Boys is een toonaangevend Nederlands bureau op het gebied van nieuwe media; het maakt deel uit van de Europese marktleider LBi.
Als Technical Director voerde Ton de volgende relevante opdrachten uit:

 • Introduceren van een persoonlijke klantomgeving bij Nuon (www.nuon.nl). Afstemmen van de businesseisen op de technische (on)mogelijkheden, gestructureerde manier van samenwerken tussen technische afdelingen van Nuon en Lost Boys vaststellen en waarborgen.
 • Mede bedenken en realiseren online concept voor  de ‘Buitenwereld’, een omgeving waar UWV haar werknemers traint en coacht om klantgerichter te functioneren.
  Het concept is gerealiseerd als intranetapplicatie.
 • Adviseur bij het ontwikkelen van mobiele diensten (WAP portal, stock ticker) en een applicatie om webformulieren te bouwen (Form Engine) voor Postbank (www.postbank.nl). Tevens adviseur bij een migratietraject van het Content Management Systeem van Postbank (Vignette).
 • Houden van inspiratiesessies bij klanten als MSN, KPN, Tempo-Team, waarin een aantal relevante online trends aan de orde kwamen. Samen met deze klanten vaststellen op welke manier deze trends relevant kunnen zijn voor hun eigen business.
 • Uitvoeren van selectietrajecten voor Content Management Systemen, voor onder meer Océ, UWV en Mediacollege Amsterdam.

Daarnaast was Ton enige tijd als Competence Lead verantwoordelijk voor het managen van een groep van 20 werknemers, bestaande uit software-ontwikkelaars (.NET), informatie-analisten en technisch consultants. Rapporterend aan het Management Team van Lost Boys.

Accenture/Andersen Consulting

Accenture is een wereldwijd bedrijf voor management consulting, technology services en outsourcing. Relevante opdrachten:

 • (Interim) Content Manager bij Vizzavi, Londen. Integreren van alle externe content feeds (ruim 150) binnen de internet- en mobiele portal van Vizzavi (joint venture van Vodafone en Vivendi). Afstemmen business en technische requirements, formaliseren SLA’s, integreren in operatie (training, monitoring).
 • Business analist bij Universal Leven, onderdeel van Royal Nederland Verzekeringsgroep. Verantwoordelijk voor het in kaart brengen van business requirements en deze vertalen in functionele en technische eisen. Vervolgens ervoor zorgdragen dat deze requirements worden meegenomen in de release planning.
 • Ontwikkelen van een webapplicatie ten behoeve van assurantietussenpersonen van Universal Leven. Via deze webapplicatie zijn de tussenpersonen op ieder moment in staat om de status van polisaanvragen en lopende polissen in te zien.
 • Business analist bij KLM. Beschrijven en detailleren van IT-sleutelprocessen en –procedures in de nieuwe Application Development (AD) organisatie. Opstellen van Key Performance Indicators (KPI’s) voor de AD organisatie op basis van een Balanced Scorecard.
Tonderneming

De onderneming van Ton de Jong

Lutmastraat 239
1074 TX Amsterdam,
+31 (0)6 46755013
info@tonderneming.nl